Selecteer een pagina

Privacybeleid

Persoonsgegevens bij Palliatief Thuiszorg Nederland

Uw privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de Algemene verordening gegevensbescherming, waarin is geregeld hoe met uw persoonsgegevens moet worden omgegaan. Hierin staat ook dat wij aan moeten kunnen tonen dat wij ons aan de wet houden. Wij hebben een functionaris/taakverantwoordelijke gegevensbescherming aangesteld om samen met ons te bewaken dat wij blijvend op een correcte wijze met uw persoonsgegevens omgaan. Bij ons hebben we te maken met een breed scala aan persoonsgegevens. Om onze privacyverklaring helder, overzichtelijk en relevant voor de doelgroep te houden hebben we ervoor gekozen om drie verklaringen te hanteren. Klik op een van de onderstaande knoppen om de op u van toepassing zijnde privacyverklaring in zijn volledigheid in te zien.

Privacyverklaring cliënten

Privacyverklaring website

Privacyverklaring zorgverleners

In deze verklaringen hebben wij op beknopte wijze de verplichtingen van Palliatief Thuiszorg Nederland, de gegevens die wij gebruiken en bewaren en de rechten van cliënten (of hun vertegenwoordigers), zorgverleners en bezoekers aan onze website beschreven.

Wat betekent de privacyverklaring

In het kort houdt dat in dat wij de verantwoordelijkheid hebben te vertellen wat er met uw persoonsgegevens gebeurt. Welke persoonsgegevens wij vragen, waar we die voor gebruiken, wie ze gebruikt en aan wie we gegevens mogelijk verstrekken. Uitgangspunt daarbij is dat we alleen persoonsgegevens gebruiken indien dat noodzakelijk is en natuurlijk op een veilige manier.