Selecteer een pagina

Privacybeleid Website

Versie en datum van deze verklaring: Versie 1.0 Datum 29-10-2018

Wat gebeurt er met uw gegevens

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij alleen uw NAW-gegevens en e-mailadres wanneer u een bericht of vraag achterlaat door middel van een contactformulier. Wanneer u vrijwillig gegevens invult op een van onze formulieren gaan wij er van uit dat wij deze mogen bewaren en gebruiken voor het doel waarvoor u ze achtergelaten heeft. De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. Gegevens worden vaak achter gelaten voor een eerste contact. Wanneer dit contact een vervolg kent zullen gegevens mogelijk langer bewaard worden. In een dergelijk geval verklaart een van onze doelgroepgerichte privacy verklaringen welke gegevens wij bewaren en waarom.

 

Cookies

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van uw bezoek aan onze site en bevat een aantal gegevens over dit bezoek). Deze gegevens worden alleen intern gebruikt om onze website te optimaliseren. Cookies verzamelen geen persoonsgegevens.

 

Mailing

U ontvangt van ons geen mailing(s) waarmee u niet akkoord bent gegaan. Wanneer u een mailing, bijvoorbeeld onze nieuwsbrief voor zorgverleners, wilt stoppen dan vindt u onderaan iedere mailing een knop om u eenvoudig af te melden.

 

Veiligheid

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Het kan voorkomen dat de situatie zich voordoet dat de privacyverklaring moet worden gewijzigd. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk daarom regelmatig of er nieuwe versies zijn. Palliatief Thuiszorg Nederland zal tevens wijzigingen apart aankondigen.

 

Vragen of kritiek

Als u vragen hebt over uw rechten, niet tevreden bent over hoe wij hieraan uitvoering geven, of specifieke vragen heeft over de verwerking van persoonsgegevens door ons, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Wij kunnen u ook vragen om u te legitimeren en een formulier in te vullen.

Klacht indienen Als u vindt dat Palliatief Thuiszorg Nederland niet op de juiste manier omgaat met uw persoonsgegevens, dan heeft u het recht om een klacht bij ons in te dienen. Hoe dat in zijn werk gaat staat in onze klachtenregeling, deze kunt u op onze website vinden (www.palliatiefthuiszorgnederland.nl). U kunt ook altijd een klacht indienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).