Cliëntenraad

Nederland Zorgt wilt graag de zorg die verleend wordt blijven optimaliseren. Door een cliëntenraad op te stellen, kan er ook kritisch gekeken worden naar de zorg die verleend wordt. De cliëntenraad wordt betrokken bij belangrijke besluiten die de zorgorganisatie wil nemen. De cliëntenraad speelt hierbij een belangrijk rol en kan hier dus invloed op uitoefenen.
Wanneer u zorg ontvangt van Nederland Zorgt, wilt de cliëntenraad graag op de hoogte gehouden worden over uw ervaringen. Door dit kenbaar te maken, kan Nederland Zorgt hier eventueel beleid op aanpassen. Het optimaliseren van de zorg is een doorlopend proces, waarbij vanuit verschillende hoeken feedback wordt gegeven. Nederland Zorgt zou graag in contact willen zijn en blijven met de cliënten.

Wat houdt de cliëntenraad in?
De cliëntenraad behartigt de belangen van alle cliënten in zorg of die zorg hebben gehad van Nederland Zorgt. De cliëntenraad komt 4 keer per jaar bijeen, waarbij 2 keer alvorens de directie van Nederland Zorgt aansluit. De ruimte op het hoofdkantoor van Nederland Zorgt te Eemnes, biedt de mogelijkheid om samen te komen. Er zal bij 1 van de 4 bijeenkomsten samen worden gekomen met de Raad van Toezicht, om ook jaarlijks met elkaar te kijken naar de voortgang van de organisatie.
De cliëntenraad bekijkt processen, beleid en informatieverstrekking van Nederland Zorgt en daarover geven zij advies. De cliëntenraad vertegenwoordigd de stem van de cliënten, familieleden en/of mantelzorgers.

Wie zit er in de cliëntenraad?
De cliëntenraad bestaat uit cliënten die in zorg zijn, of cliënten die zorg bij Nederland Zorgt hebben gekregen. Daarnaast kunnen er ook mensen in de cliëntenraad zijn die affiniteit hebben met de zorg. Mantelzorgers zouden ook onderdeel kunnen zijn van de cliëntenraad. Kortom een gevarieerde groep mensen die vanuit verschillende invalshoeken mee kunnen denken in de groei van de organisatie. Vind u het leuk om mee te denken en vind u het belangrijk om uw stem te laten horen ter verbetering van de organisatie? Vraag dan naar de vacature.
Heeft u suggesties, vragen of opmerkingen en wilt u in contact komen met de cliëntenraad, dan kan dat via de mail info@nederlandzorgt.net of telefonisch 035-2019815.