Mantelzorgers

Het ideale toekomstbeeld is voor de meeste mensen het zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. In sommige gevallen is een stevig netwerk van familie, vrienden, buren en of vrijwilligers dan nodig om dit mogelijk te maken. Voor de thuiszorgmedewerkers van Nederland Zorgt is een samenwerking met de mantelzorgers dan ook heel belangrijk.
Door de samenwerking van zorgprofessionals en mantelzorgers kunnen we er met elkaar voor zorgen dat de cliënt zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen op een veilige en verantwoorde manier.

Hoe ziet dit eruit binnen Nederland Zorgt?
De coördinator is het aanspreekpunt voor de mantelzorgers, zodat duidelijk zichtbaar is wie ze kunnen benaderen voor overleg, aanpassingen of veranderingen. In het ECD wordt geregistreerd wie de contactpersoon is van de cliënt, zodat voor Nederland Zorgt en haar zorgprofessionals het ook duidelijk is wie contactpersoon is.
Nederland Zorgt is zich bewust van de verschillende rollen die een mantelzorger in kan vullen. De mantelzorger kan zijn persoonlijk betrokkene, medehulpverlener, expert en soms zelf ook hulpvrager. Onze zorgverleners zijn op de hoogte over hoe zij de mantelzorger moeten benaderen, in elke situatie. Samen zorgen vraagt om een goede en gelijkwaardige relatie, op die manier kunnen de zorgprofessionals en de mantelzorgers elkaar goed aanvullen.
De zorgprofessional heeft ten aller tijden aandacht voor de emotionele en fysieke (over-)belasting van de mantelzorger, zodat er op de juiste manier ondersteuning geboden kan worden.

De behoeftes en mogelijkheden van de mantelzorger wordt besproken en deze werkwijze is geborgd:
• In de intake en/of zorgindicering
• In het maken van afspraken over de zorg
• In evaluatiemomenten
• In het ECD